บันทึกแห่งสยาม

บันทึกแห่งสยาม
ความรัก ความศรัทธาของลูกหลานแผ่นดินไทย

ขอต้อนรับเข้าสู่เรือนไทยหลังนี้ ร่วมระลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย และภูมิใจในความเป็นคนไทยด้วยกัน

แผ่นเอ๋ยแผ่นดิน ในแถบถิ่นนี้ไซร้กว้างหนักหนาแลดูไกลสุดลูกหูลูกตา ล้วนไร่นาเขียวขจีพงพีไพรเหมือนมารดาเลี้ยงดูบุตรให้สุขศรี แผ่นดินนี้นี่แหละข้าอาศัยข้าตั้งจิตสนองเขตประเทศไทย รักษาให้ยั่งยืนคู่ฟ้าเอย(พระราชนิพนธ์กลอนดอกสร้าย "แผ่นดิน" ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ.๒๕๑๓ เมื่อพระชนมายุ ๑๕ พรรษา)วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การขับเสภา

เสภารำมีวิวัฒนาการมาจากการขับเสภาซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงเศรีอยุธยา ดังปรากฎในกฎมนเฑียรบาลที่ตั้งขึ้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถว่า "หกทุ่มเบิกเสภาดนตรี"

เครื่องดนตรีประกอบการขับเสภาในสมัยโบราณใช้แต่กรับขยับประกอบทำนองขับ รัชกาลที่ ๒ โปรดให้จัดวงปี่พาทย์ประกอบ ให้แทรกเพลงร้องส่งและมีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์เหมือนการแสดงละคร ต่อมาจะมีผู้รำ รำทำบทบาทตามท้องเรื่องที่ขับ และรำตามจังหวะเพลงปี่พาทย์ จึงเรียก "เสภารำ" บางครั้งมีบทตลกแทรกจึงเรียก "เสภาตลก"

วรรณกรรมที่นิยมประกอบการขับเสภาคือเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีผู้คิดเสภาตลกขึ้นอีกชุดหนึ่งเลียนแบบขุนช้างขุนแผน โดยนำเรื่องพระรถเมรีตอนฤษีแปลงสารมาปรับปรุง แต่ไม่เป็นที่นิยม

ความบันเทิงใจที่ได้ชมเสภารำ คือ การได้ฟังการขับอันไฟเราะและชวนให้เกิดอารมณ์ตามบทของตัวละครต่าง ๆ ตามท้องเรื่อง ประกอบกับได้ชมท่ารำอันสวยงามที่ทำให้สนุกสนานยิ่งขึ้น

1 ความคิดเห็น:

  1. เงินกู้! สินเชื่อ!! เงินกู้!!!คุณกำลังมองหาบริษัทสินเชื่อส่วนตัวที่มีชื่อเสียง และได้รับการรับรองที่ให้เงินกู้สำหรับโอกาสตลอดชีวิตเรามีทุกชนิดของเงินกู้ยืมรวดเร็วมาก และวิธีง่าย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อ นักศึกษากู้ยืม ธุรกิจสินเชื่อ ลงทุนเงินกู้ยืม รวมหนี้ และอื่น ๆ อีกมากคุณถูกปฏิเสธ โดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆคุณต้องรวมเงินกู้หรือจำนอง ไม่ดูอีกต่อไปเหมือนนี่ทำให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณในอดีตเราให้ยืมเงินแก่บุคคลและบริษัทที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินในอัตรา 2%หมายเลขประกันสังคมไม่จำเป็นและไม่ตรวจสอบเครดิต ที่จำเป็น 100% รับประกันอยากใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า เราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้ และให้การสนับสนุน และเรายินดีที่จะนำเสนอเงินกู้จากนั้น ส่งอีเมลไปที่: (victoriaemmanuelloan@gmail.com) เพื่อใช้สำหรับเงินกู้

    ตอบลบ